Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Realizativo

Definición:

Termo empregado por J. L. Austin (1962) para referirse a un tipo de estruturas oracionais que xeralmente posúen un suxeito en primeira persoa e unha forma verbal en presente de indicativo, e cuxa enunciación comporta a realización dun acto se se cumpren unha serie de requisitos que este autor chama condicións de fortuna. Por exemplo, cando unha persoa pronuncia o enunciado Eu bautízote no nome do Pai, podemos afirmar que se celebrou un bautizo se o falante foi previamente unxido como sacerdote dunha determinada relixión, se se completa un procedemento establecido e se os demais participantes teñen a capacidade e a intención de cumprir coas obrigacións derivadas da consecución do acto. Aqueles enunciados que inclúen unha forma verbal que dá nome á acción realizada (bautizo, prometo, ordeno, aconsello, etc.) denomínanse realizativos explícitos.

Os enunciados realizativos poden ser adecuados ou inadecuados, pero non poden ser caracterizados como verdadeiros ou falsos. Neste sentido oponse aos enunciados constatativos, por exemplo, París é a capital de Francia, cuxa verdade ou falsidade pode ser verificada.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Austin, J. 1962. How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press.

Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, J. R. 1969. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Realizativo
Inglés: 
Performative
Francés: 
Performatif
Alemán: 
Performativ
Italiano: 
Performativo
Portugués: 
Performativo
Ruso: 
Перформативный
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/realizativo, con data de acceso 19/05/2024).