Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Reaproveitamento da información

Definición:

Tamén feedback e retroalimentación.

No ámbito da linguaxe, información que se obtén dos oíntes acerca da percepción e comprensión dunha mensaxe falada ou escrita por medio de xestos, ton de voz, etc. O reaproveitamento da información pode ser positivo (entendeuse a mensaxe e prosegue a comunicación) ou negativo (a comunicación interrompeuse). O tipo de información que se pode transmitir é de dous tipos:

  1. información cognitiva (feitos e crenzas); e
  2. información afectiva (aquela que afecta á relación entre o falante e o oínte).

No ámbito da análise de erros tense sinalado que os erros que mostran síntomas de fosilización na fala do estudante son os que reciben primeiramente un reaproveitamento efectivo da información, para ser logo reforzados cognitivamente.

Bibliografía: 

Carroll, S. E. 1995. “The Irrelevance of Verbal Feedback to Language Learning”, in Eubank, L., Selinker, L. & Sharwood Smith, M. (eds.). The Current State of Interlanguage. Amsterdam: John Benjamins, pp. 73-88.

Vigil, F. & Oller, J. 1976. “Rule Fossilization: A Tentative Model.” Language Learning 26: 281-95.

No mundo educativo denomínase retroalimentación ao proceso de proporcionar información sobre o seu progreso académico no caso dos estudantes, e sobre a práctica docente no caso dos docentes. Todo iso faise co fin de que tanto o rendemento académico do alumnado como a propia actuación docente poidan ser mellorados nun futuro. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Carroll, S. E. 1995. “The Irrelevance of Verbal Feedback to Language Learning”, in Eubank, L., Selinker, L. & Sharwood Smith, M. (eds.). The Current State of Interlanguage. Amsterdam: John Benjamins, pp. 73-88.

Dai, H.; Tait, H. & Day, K. 1997. Feedback on Courses and Programmes of Study: A Handbook. Edinburgh: Centre for Teaching, Learning and Assessment.

Westwood, P. 2008. What Teachers Need to Know about Teaching Methods. Victoria: ACER Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Reaprovechamiento de la información, feedback, retroalimentación
Inglés: 
Feedback
Francés: 
Réexploitation de l'information
Alemán: 
Feedback
Italiano: 
Feedback
Portugués: 
Feedback
Ruso: 
Отзыв / Фидбэк
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/reaproveitamento-informacion, con data de acceso 13/06/2024).