Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Reconstrucionismo

Definición:

Filosofía educativa que se asocia coa teoría do estímulo-resposta do psicólogo norteamericano B. F. Skinner (1904-1990). Na súa aplicación ao ensino de linguas, o reconstruccionismo promove unha aprendizaxe por etapas que conduza cara a uns obxectivos fixados con antelación. Isto é o que ocorre co currículo centrado nos medios e fins, no que se segue unha secuencia de obxectivos establecidos de antemán, nun proceso guiado pola eficiencia e a racionalidade.

Fronte ao reconstruccionismo, o progresivismo postula que o importante é o proceso de aprendizaxe, polo que se centra no discente e no seu desenvolvemento individual. Os devanditos presupostos víronse reflectidos no currículo centrado no proceso.

Bibliografía: 

Clark, J. L. 1987. Curriculum Renewal in School Foreign Language Learning. Oxford: Oxford University Press.

White, R. 1988. The ELT Curriculum. Design, Innovation and Management. Oxford: Blackwell.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Reconstruccionismo
Inglés: 
Reconstructionism
Francés: 
Reconstructivisme
Alemán: 
Rekonstruktivismus
Italiano: 
Ricostruzionismo
Portugués: 
Reconstrucionismo
Ruso: 
Реконструкционизм
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/reconstrucionismo, con data de acceso 22/05/2024).