Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Currículo centrado nos medios e fins

Definición:

Plan de acción educativa que se centra no logro de obxectivos como resultado do ensino, e non tanto no proceso de aprendizaxe. Segue unha secuencia de catro etapas:

  1. establecemento de obxectivos xerais e específicos;
  2. selección de contidos;
  3. selección e organización das experiencias de aprendizaxe; e
  4. avaliación da aprendizaxe.

De acordo con este tipo de currículo, a meirande parte das decisións tomadas polo docente ou pola institución académica correspondente sobre obxectivos, materiais e método fanse antes de que exista un encontro entre o docente e discente na aula. A filosofía educativa que subxace a este tipo de currículo é o reconstrucionismo, que postula que no deseño do currículo debe especificarse claramente e con antelación o produto final obtido trala aprendizaxe, xunto con todas as etapas que conducen a el.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

White, R. 1988. The ELT Curriculum. Design, Innovation and Management. Oxford: Blackwell.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Currículo centrado en los medios y fines
Inglés: 
Ends-means curriculum
Francés: 
Curriculum axé sur les moyens et les buts
Alemán: 
Ziel-Mittel-Curriculum
Italiano: 
Curricolo centrato sui fini e mezzi
Polaco: 
Program nauczania skoncentrowany na środkach i wynikach
Portugués: 
Currículo centrado nos meios e nos fins
Ruso: 
Учебный план сконцентрированный на конечном результате
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/curriculo-centrado-medios-fins, con data de acceso 20/07/2024).