Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Competencia léxica

Definición:

Coñecemento e capacidade do falante para utilizar o vocabulario dunha lingua. Isto implica o coñecemento e uso correcto de unidades e grupos léxicos (frases idiomáticas, expresións fixas, construcións formulaicas, colocacións), así como de palabras con significado gramatical (artigos, preposicións, conxuncións, demostrativos, posesivos, etc.). A competencia léxica supón así mesmo o emprego da palabra e dos posibles sentidos da mesma no momento e contexto adecuados.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Competencia léxica
Inglés: 
Lexical competence
Francés: 
Compétence lexicale
Alemán: 
Lexikalische Kompetenz
Italiano: 
Competenza lessicale
Polaco: 
Kompetencja leksykalna
Portugués: 
Competência lexical
Ruso: 
Лексическая компетенция
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/competencia-lexica, con data de acceso 17/04/2024).