Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Comunicación errada

Definición:

Interpretación errónea do sentido ou a intención dun enunciado por parte dalgún dos participantes nunha interacción comunicativa, xeralmente como consecuencia de diferenzas dialectais entre os interlocutores ou da transferencia sociolingüística. O seguinte exemplo ilustrativo é comentado por Milroy (1984), quen o recolleu durante o seu traballo de campo en Belfast (Irlanda do Norte). A diferenza do inglés estándar, que non marca a categoría gramatical de número no pronome persoal de segunda persoa, you, a variedade non estándar norirlandesa posúe formas distintas para o singular (you) e para o plural (youse). Como consecuencia desta diferenza, cando esta investigadora saudaba a un grupo de falantes do dialecto local coa expresión estándar, How are you? (“Como estades?”), provocaba certo desconcerto e xeralmente non obtiña resposta, xa que o saúdo esperado debía conter un pronombre en plural: How are youse doing? (“Como vos vai?”).

Bibliografía: 

Milroy, L. 1984. “Comprehension and Context: Successful Communication and Communicative Breakdown”, in Trudgill, P. (ed.). Applied Sociolinguistics. London: Academic Press, pp. 7-31.

Tzanne, A. 2000.Talking at cross purposes: The Dynamics of Miscommunication. Amsterdam: John Benjamins.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Comunicación fallida
Inglés: 
Communicative breakdown
Francés: 
Communication frustrée
Alemán: 
Misslungene Kommunikation
Italiano: 
Interruzione nella comunicazione
Polaco: 
Załamanie komunikacji
Portugués: 
Falha de comunicação
Ruso: 
Коммуникативные неудачи
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/comunicacion-errada, con data de acceso 27/05/2024).