Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Pluriculturalismo

Definición:

Contexto no que coexisten e conviven diversas manifestacións culturais. Cando un falante ten contacto con diferentes culturas rexionais, sociais ou nacionais, estas culturas interactúan unas con outras dando lugar a unha competencia pluricultural, é dicir, ao coñecemento das distintas normas e valores culturais cos que está en contacto. O coñecemento que esa persoa ten desas culturas non queda compartimentado individualmente, senón que é capaz de comparar unhas culturas con outras, relacionalas e poñelas en contacto dando como resultado unha competencia pluricultural enriquecedora e integradora, da que a competencia plurilingüe é un compoñente máis. O plurilingüismo ha de entenderse desde unha perspectiva pluricultural.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Pluriculturalismo
Inglés: 
Pluriculturalism
Francés: 
Pluriculturalisme
Alemán: 
Multikulturalität
Italiano: 
Pluriculturalismo
Polaco: 
Plurikulturalizm
Portugués: 
Pluriculturalismo
Ruso: 
Многоязычность
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/pluriculturalismo, con data de acceso 18/04/2024).