Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Anáfora

Definición:

Fálase de anáfora ou de referencia anafórica cando o significado dunha unidade léxica, xeralmente un pronome ou un adverbio, pode establecerse unicamente a partir de información expresada no contexto precedente. Así, por exemplo, o referente do pronome persoal ela na oración seguinte pode interpretarse como o mesmo que o da frase a miña irmá Isabel, que constitúe nese caso o seu antecedente: A miña irmá Isabel pediume que vaia con ela ao baile. Cando a relación de co-referencia se establece con algún elemento do contexto seguinte fálase normalmente de catáfora. Un exemplo desta última sería a relación entre lle e Pedro na secuencia seguinte: Aínda que lle custa recoñecelo, Pedro é bastante teimudo. En ocasións emprégase o termo anáfora para referirse a ambos tipos de co-referencia. En contraste cos conceptos de anáfora e catáfora adoita empregarse o termo exófora para designar aqueles casos nos que o referente dun elemento léxico atópase no contexto extralingüístico, como, por exemplo, cando dicimos quero ese, sinalando ao mesmo tempo cara a un obxecto colocado sobre o mostrador nunha tenda.

Bibliografía: 

Renkema, J. 1993. Discourse Studies. An Introductory Textbook. Amsterdam: John Benjamins.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Anáfora
Inglés: 
Anaphora
Francés: 
Anaphore
Alemán: 
Anapher
Italiano: 
Anafora
Polaco: 
Anafora
Portugués: 
Anáfora
Ruso: 
Анафора
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/anafora, con data de acceso 19/05/2024).