Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Competencia ortográfica

Definición:

Coñecemento e capacidade do falante para a percepción e produción dos símbolos que compoñen un texto escrito. Segundo o novo marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación (Consello de Europa, 2001), os aprendices deben familiarizarse cos seguintes aspectos do sistema ortográfico: a forma das letras impresas, incluíndo as cursivas, signos de puntuación e as súas convencións, normas tipográficas e signos logográficos de uso frecuente, do tipo @ ou &, así como deletrear as palabras e formas contractas.

Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Competencia ortográfica
Inglés: 
Orthographic competence
Francés: 
Compétence orthographique
Alemán: 
Rechtschreibkompetenz
Italiano: 
Competenza ortografica
Polaco: 
Kompetencja ortograficzna
Portugués: 
Competência ortográfica
Ruso: 
Орфографическая компетенция
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/competencia-ortografica, con data de acceso 22/05/2024).