Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Competencia múltiple

Definición:

Segundo o modelo de competencia múltiple ou multicompetencia (Cook 2001) a competencia dun falante bilingüe ou multilingüe non debe verse como a suma de dous falantes monolingües en cuxos cerebros as dúas linguas ocupan lugares perfectamente separados e discretos. O proceso de adquisición doutra(s) lingua(s) implica unha reorganización do sistema lingüístico, o que leva, irremediablemente, que as distintas linguas inflúanse mutuamente, e non só, como nos modelos clásicos de transferencia, da L1 á L2, senón en múltiples direccións entre todas as linguas implicadas (L1, L2, L3, etc.), afectándose todas entre si.

Bibliografía: 

Cook, V. J. 2001. Second Language Learning and Language Teaching. London: Edward Arnold.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Competencia múltiple
Inglés: 
Multiple competence
Francés: 
Compétence multiple
Alemán: 
Multiple Kompetenz
Italiano: 
Competenza multipla
Portugués: 
Competência múltipla
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/competencia-multiple, con data de acceso 13/06/2024).