Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Centro de autoaprendizaxe

Definición:

Centro ou sala, dentro dunha institución maior, que conta con medios e material educativo aos que os alumnos poden acceder de xeito autónomo ou baixo a supervisión dun monitor ou profesor. Tanto as actividades como o material empregado deben estar concibidos para que o estudante poida elixir aqueles que mellor se adapten ás súas necesidades e intereses e para poder autoavaliarse.

Establecer un centro de autoaprendizaxe precisa

dunha planificación de materiais, equipos e persoal encargado do mesmo:

  1. unha biblioteca de materiais en papel (fichas de autoaprendizaxe, fichas de autocorrección, gramáticas, exercicios con clave, libros de lectura, dicionarios, etc.);
  2. laboratorio de linguas con cabinas de audición que poidan controlar os mesmos discentes, e unha sala de recursos audiovisuais (con reprodutores de vídeo e monitores de televisión);
  3. unha sala de informática na que se poida traballar con programas de aprendizaxe de linguas asistida por computador e que facilite o acceso a internet;
  4. unha sala de atención aos alumnos na que poidan recibir asesoramento de forma individual.

Os propios docentes poden implicarse na posta en marcha do centro organizando actividades que impliquen tarefas de autoaprendizaxe e creando eles mesmos materiais para o traballo autónomo. Finalmente, a institución educativa debe achegar as infraestruturas necesarias e lograr que todos os compoñentes funcionen de forma coordinada e eficiente.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Benson, P. & Voller, P. 2013. Autonomy and Independence in Language Learning. Oxon: Routledge.

McDonough, J. & Shaw, C. 1994. Materials and Methods in ELT. Oxford: Blackwell.

Serra Salvia, O. 2000. “Integrating a Self-access System in a Language Learning Institution: a Model for Implementation”. Links and Letters 7, 95-109.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Centro de autoaprendizaje
Inglés: 
Self-access learning centre/ resource centre
Francés: 
Centre d'auto-apprentissage
Alemán: 
Selbstlernzentrum
Italiano: 
Centro (linguistico) di autoapprendimento
Polaco: 
Centrum samokształcenia językowego
Portugués: 
Centro de autoaprendizagem
Ruso: 
Ресурсный центр
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/centro-autoaprendizaxe, con data de acceso 21/05/2024).