Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Autoaprendizaxe

Definición:

Termo que fai referencia a aquelas situacións nas que os alumnos traballan de xeito totalmente independente recibindo certa axuda dun profesor, monitor ou titor. Concede grande importancia ao desenvolvemento das capacidades de aprendizaxe do discente e a adquisición por parte deste de técnicas de estudo efectivas que poida empregar noutras áreas de coñecemento distintas do estudo de linguas. Este método fai fincapé no feito de que o importante no proceso de aprendizaxe é aprender a aprender e que dito proceso non debe restrinxirse aos límites da aula, senón que a aula debe servir como punto de partida na que se adestre ao aprendiz para que este poida seguir adquirindo coñecementos pola súa conta. O alumno debe aprender a:

  1. adquirir responsabilidades con respecto á súa educación;
  2. poñerse obxectivos de aprendizaxe e cumprilos;
  3. seleccionar o material de estudo;
  4. coñecer as súas necesidades, as súas capacidades e o nivel de dominio das distintas destrezas así como outros factores que poidan influír na súa aprendizaxe;
  5. descubrir cales son as estratexias de aprendizaxe máis efectivas para el; e finalmente,
  6. valorar/autoavaliar o seu traballo.

O discente pode traballar só, en parellas ou en grupo, sen ser controlado por un docente, ou cun monitor-titor que o dirixa, aconselle e axude nos seus progresos.

A autoaprendizaxe é un aspecto da personalización, sendo o seu obxectivo principal implicar a cada alumno no proceso de aprendizaxe e outorgarlle un papel máis activo dentro do mesmo.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Dickinson, L. 1987. Self-Instruction in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellis, G. & Sinclair, B. 1990. Learning to Learn English. Cambridge: Cambridge University Press.

Geddes, M. & Sturtridge, G. 1982a. Individualisation. Oxford: Modern English Publications.

Sheerin, S. 1991. Self-Access. Oxford: ELBS with Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Autoaprendizaje
Inglés: 
Self-instruction
Francés: 
Auto-apprentissage
Alemán: 
Selbstlernen
Italiano: 
Apprendimento autonomo
Polaco: 
Samoedukacja
Portugués: 
Autoaprendizagem
Ruso: 
Самообразование
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/autoaprendizaxe, con data de acceso 23/04/2024).