Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Acceso directo

Definición:

Organización dos recursos didácticos de maneira que o alumno poida dispor deles con autonomía. Por parte do estudante, o acceso directo implica, ademais do emprego autónomo do material educativo:

  1. a identificación das súas propias necesidades de aprendizaxe (⇒ análise de necesidades);
  2. a selección do material educativo máis axeitado para satisfacer as devanditas necesidades;
  3. o establecemento dos seus propios obxectivos de aprendizaxe (⇒ obxectivo 2);
  4. a organización e adaptación do traballo ao seu ritmo de aprendizaxe; e
  5. a autoavaliación da súa aprendizaxe.

Para a institución encargada de proporcionar o material didáctico supón:

  1. gastos de compra e mantemento do material (renovación, reparación de posibles danos, etc.);
  2. a realización de cambios no espazo físico do centro (aula ou zona para instalar o material de acceso directo);
  3. a clasificación e ordenación do material (creación de ficheiros e arquivos que poidan consultar os alumnos, deseño de programas de estudo nos que se especifiquen contidos, obxectivos e nivel de dificultade das actividades baseadas no emprego de devandito material, etc.);
  4. a designación de persoal (docente e administrativo) encargado de supervisar o traballo dos alumnos; e, para rematar,
  5. o control do funcionamento do sistema (uso respectuoso e coidado do material).

En canto ao profesorado, fronte ao modelo tradicional, pasa a desempeñar un papel moito máis flexible, que consiste esencialmente en aconsellar, axudar e facilitar a tarefa de aprendizaxe dos estudantes.

O acceso directo pode porse en práctica a grande escala, en centros de acceso directo ou de autoaprendizaxe, ou a escala reducida, dentro do marco dunha clase. No primeiro dos casos a aprendizaxe lévase a cabo empregando de forma exclusiva actividades de acceso directo nun centro equipado coas infraestruturas necesarias para iso. No segundo dos casos, as actividades de acceso directo complementan outras actividades de aprendizaxe, sendo posible instalar na propia aula zonas de recursos de acceso directo con libros, ordenadores e outros dispositivos equipados con auriculares para a reprodución de audio e vídeo en distintos soportes (casete, CD, DVD, etc.).

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Geddes, M. & Sturtridge, G. 1982a. Individualisation. Oxford: Modern English Publications.

McDonough, J. & Shaw, C. 1994. Materials and Methods in ELT. Oxford: Blackwell.

Sheerin, S. 1991. Self-Access. Oxford: ELBS with Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Acceso directo
Inglés: 
Self-access
Francés: 
Accès direct
Alemán: 
Direktzugang / Direktzugriff
Italiano: 
Accesso diretto
Polaco: 
Bezpośredni dostęp
Portugués: 
Acesso direto
Ruso: 
Прямой / непосредственный доступ
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/acceso-directo, con data de acceso 21/06/2024).