Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Competencia fonolóxica

Definición:

Coñecemento e capacidade do falante para a percepción e produción dos sons dunha lingua. Isto implica a comprensión e articulación dos fonemas coas súas correspondentes realizacións fonéticas, así como dunha entonación, ritmo e acentuación adecuados.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Competencia fonológica
Inglés: 
Phonological competence
Francés: 
Compétence phonologique
Alemán: 
Phonologische Kompetenz
Italiano: 
Competenza fonologica
Polaco: 
Kompetencja fonologiczna
Portugués: 
Competência fonológica
Ruso: 
Фонологическая компетенция
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/competencia-fonoloxica, con data de acceso 27/05/2024).