Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Comprensión lingüística

Definición:

Proceso relevante para a comprensión dos significados da lingua oral e escrita. As teorías acerca da comprensión lingüística constitúen un aspecto importante da psicolingüística, a psicoloxía cognitiva e a adquisición de segundas linguas. Entre estes procesos atópanse os seguintes:

  1. Procesamento de percepcións. A atención céntrase no texto oral ou escrito, reténdose partes do mesmo na memoria a curto prazo. Lévase a cabo unha análise inicial do texto, centrándose a atención nos elementos que poidan axudar a identificar constituíntes ou partes significativas da pasaxe. Estes elementos poden ser pausas ou a entonación enfática na lingua oral, ou a puntuación ou segmentación dos parágrafos na lingua escrita.
  2. Análise. Identifícanse as palabras e únense ás representacións na memoria a longo prazo, creándose unidades básicas de significado chamadas proposicións. O coñecemento da estrutura gramatical da lingua meta serve de axuda á hora de recoñecer constituíntes e proposicións.
  3. Utilización ou elaboración. Relaciónanse as proposicións con outro tipo de conceptos e información na memoria a longo prazo e establécense conexións con outros conceptos e combinacións xa existentes.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Anderson, J. 1983. The Architecture of Cognition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Anderson, J. 1985. Cognitive Psychology and its Implications. New York: Freeman. 2nd edition.

Clark, H. H. & Clark, E. 1977. Psychology and Language. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Comprensión escrita
Inglés: 
Language comprehension
Francés: 
Compréhension linguistique
Alemán: 
Sprachverstehen
Italiano: 
Comprensione linguistica
Polaco: 
Rozumienie języka obcego
Ruso: 
Языковое понимание
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/comprension-linguistica, con data de acceso 20/06/2024).