Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Psicoloxía cognitiva

Definición:

Rama da psicoloxía que trata do estudo da natureza dos sistemas de coñecemento e, en especial, daqueles procesos relacionados co pensamento, a percepción, a comprensión, a memoria e a aprendizaxe. Nestes últimos anos, a Psicoloxía cognitiva viuse relacionada cos enfoques mentalistas da lingüística e, en concreto, coa gramática xenerativo-transformacional de Chomsky, que asocia a estrutura da linguaxe coa natureza dos procesos cognitivos humanos. De acordo con Williams e Burden (1997), a Psicoloxía cognitiva exerce unha influencia importante na metodoloxía do ensino das linguas estranxeiras xa que no proceso de aprendizaxe o estudante pon en funcionamento toda unha serie de estratexias ou mecanismos co fin de organizar o sistema lingüístico que desexa aprender.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cohen, G. 1983. Psicología cognitiva. Madrid: Alhambra.

Gagné, E. D. 1991. Psicología cognitiva del aprendizaje escolar. Madrid: Visor.

Neisser, U. 1967. Cognitive Psychology. Nueva York: Appleton-Century-Crofts.

Sternberg, R. J. 1996. Cognitive Psychology. Fort North: Harcourt Brace College Publishers.

Williams, M. & Burden, R. L. 1997. Psychology for Language Teachers. A Social Constructivist Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. (Traducción al español a cargo de Alejandro Varela, publicada en 1999 por la misma editorial).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Psicología cognitiva
Inglés: 
Cognitive psychology
Francés: 
Psychologie cognitive
Alemán: 
Kognitive Psychologie
Italiano: 
Psicologia cognitiva
Portugués: 
Psicologia cognitiva
Ruso: 
Когнитивная психология
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/psicoloxia-cognitiva, con data de acceso 21/06/2024).