Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Conceptualización

Definición:

Aproximación explicativa para determinados fenómenos gramaticais, léxicos, pragmáticos ou doutro tipo, realizada por parte do discente ou do docente, co propósito de axilizar ou favorecer a aprendizaxe.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Matte Bon, F. 1992. Gramática comunicativa del español. Tomos I y II. Madrid: Difusión.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Conceptualización
Inglés: 
Conceptualization
Francés: 
Conceptualisation
Alemán: 
Begriffsbildung
Italiano: 
Concettualizazione
Polaco: 
Konceptualizacja
Portugués: 
Conceptualização
Ruso: 
Концептуализация
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/conceptualizacion, con data de acceso 13/06/2024).