Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Coeficiente de determinación

Definición:

En análise de regresión, medida da variabilidade correspondente á variable dependente que é directamente explicada a través da súa relación coas variables independentes. No caso da recta de regresión, calcúlase elevando ao cadrado o coeficiente de correlación; por exemplo, se o coeficiente de correlación é 0.70, o coeficiente de determinación indicará que a variable independente é responsable do 49% da variabilidade da variable dependente (é dicir, 0.70 ao cadrado expresado en porcentaxe). A parte ou proporción da variabilidade que non comparten (neste caso, o restante 51%) é o chamado coeficiente de alienación. O coeficiente de determinación denomínase múltiple cando implica a máis de dúas variables.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Coeficiente de determinación
Inglés: 
Coefficient of determination
Francés: 
Coefficient de détermination
Alemán: 
Determinationskoeffizient
Italiano: 
Coefficiente di determinazione
Polaco: 
Współczynnik determinacji
Portugués: 
Coeficiente de determinação
Ruso: 
Коэффициент детерминации
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/coeficiente-determinacion, con data de acceso 19/05/2024).