Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Coeficientes de fiabilidade de Kuder-Richardson

Definición:

Tamén chamados KR20 e KR21 (Fórmula 20 e Fórmula 21 de Kuder-Richardson, respectivamente).

Trátase de dúas fórmulas empregadas para establecer a fiabilidade dun exame a partir das características estatísticas das preguntas do mesmo, concretamente as súas medias e as súas varianzas. A media dunha pregunta dicotómica (isto é, aquela que se puntúa como correcta ou incorrecta) é a proporción de individuos que a responden correctamente (p); a súa varianza é o produto de p e q (sendo q o número de individuos que responden incorrectamente). A Fórmula KR20 utiliza información acerca da dificultade de cada pregunta, xa que se basea no número de preguntas do exame, a suma das súas varianzas e a varianza total do exame. A Fórmula KR21 é máis sinxela, posto que require menos información e asume que as preguntas posúen o mesmo grao de dificultade (aínda que, por outra banda, tamén proporciona un coeficiente de fiabilidade máis baixo que a Fórmula KR20). Áchase a partir do número de preguntas do exame, a puntuación media obtida no mesmo e a desviación estándar.

Bibliografía: 

Bachman, L. F. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Coeficientes de fiabilidad de Kuder-Richardson
Inglés: 
Kuder-Richardson reliability coefficients
Francés: 
Coefficients de fiabilité de Kuder-Richardson
Alemán: 
Kuder-Richardson Zuverlässigkeitskoeffizienten
Italiano: 
Coefficienti di affidabilità di Kuder-Richardson
Polaco: 
Współczynnik Kudera-Richardsona
Portugués: 
Coeficientes de fiabilidade de Kuder-Richardson
Ruso: 
Коэффициент надежности теста по методу Кьюдера-Ричардсона
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/coeficientes-fiabilidade-kuder-richardson, con data de acceso 22/05/2024).