Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Análise de regresión

Definición:

En estatística, técnica que permite expresar o comportamento xeral dunha variable (denominada variable dependente ou de criterio, e representada por Y) a partir dos valores procedentes doutra ou doutras variables (denominadas variables independentes ou de predición: X, X1 , X2 , etc.) a través dunha relación matemática. Esta relación pode empregarse para calcular ou predicir os valores da variable dependente. Así, se un estudante obtén unha puntuación dun 70% nun exame de comprensión escrita ou lectura, un 60% nun de comprensión oral, e dun 80% nun de gramática (variables independentes), a análise de regresión podería empregarse para predicir a súa nota nun exame de coñecementos de lingua (variable dependente). Se se manexa unha soa variable independente, a análise será de regresión simple. No entanto, as predicións gañan en exactitude e fiabilidade se se realizan a partir de dúas ou máis variables independentes, como no exemplo anterior. A técnica empregada recibe entón o nome de regresión múltiple. En investigación lingüística, unha análise de regresión múltiple pode empregarse para determinar a contribución de cada unha das probas dunha batería ao poder discriminatorio do conxunto. Dependendo da fórmula matemática coa que se exprese a relación entre as variables, obteranse distintos tipos de análises de regresión. Un exemplo importante é a recta de regresión ou regresión lineal simple, que expresa a relación entre a variable dependente e a variable independente a través dunha relación de tipo lineal.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Lowie, W. & Seton, B. 2013. Essential Statistics for Applied Linguistics. London: Palgrave.

Nortes Checa, A. 1991. Estadística teórica y aplicada. Barcelona: DM/PPU.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Análisis de regresión
Inglés: 
Regression analysis
Francés: 
Analyse de régression
Alemán: 
Regressionsanalyse
Italiano: 
Analisi di regressione
Polaco: 
Analiza regresji
Portugués: 
Análise de regressão
Ruso: 
Регрессионный анализ
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/analise-regresion, con data de acceso 21/05/2024).