Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Categoría de alta inferencia

Definición:

Tamén conduta de alta inferencia.

Termo que adoita empregarse nas investigacións sobre as actividades que teñen lugar na aula. Dise que unha determinada conduta ou comportamento na clase é unha categoría de alta inferencia se non é facilmente observable e, xa que logo, ten que inferirse ou deducirse. Normalmente trátase de feitos que non son cuantificables, por exemplo a actitude dos alumnos cara aos materiais didácticos empregados na aula, ou a falta de interese por unha actividade, e para cuxo estudo o investigador debe inferir un estado mental non observable a partir de comportamentos observables. Pola contra, unha categoría de baixa inferencia é aquela que se pode observar sen maiores dificultades, por tanto que non é susceptible de interpretación ou discusión entre distintos analistas, e que é posible cuantificar como, por exemplo, o número de veces e as diversas situacións nas que o profesor utiliza a L1 na aula, as preguntas que realizan profesores e alumnos, etc. Seguindo a mesma lóxica, algúns especialistas falan tamén de categorías de inferencia intermedia.

Bibliografía: 

Bisquerra Alzina, R. 1989. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: CEAC.

Hativa, N. 1999. “Toward a Conceptual Framework of Dimensions of Effective Instruction: The Role of High-, Intermediate-, and Low-Inference Teaching Behaviors.” Instructional Evaluation and Faculty Development 19 (1): 3–12.

Murray, H. G. 1983. "Low-inference classroom teaching behaviors and student ratings of college teaching effectiveness." Journal of Educational Psychology 75: 138-149. 

Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Categoría de alta inferencia
Inglés: 
High inference category
Francés: 
Catégorie de haute inférence
Alemán: 
Kategorie hoher Inferenz
Italiano: 
Categoria di alta inferenza
Portugués: 
Categoria de alta inferência
Ruso: 
Категория высокого логического вывода
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/categoria-alta-inferencia, con data de acceso 20/06/2024).