Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Comunidade de indagación

Definición:

O modelo de Comunidade de Indagación é un modelo de aprendizaxe virtual proposto orixinalmente por Garrison & al (2000) para comprender, estudar e aproveitar o potencial dos foros de discusión para a aprendizaxe en liña. O modelo concibe a aprendizaxe como un proceso de indagación, no que os participantes colaboran na construción do coñecemento, avalando os principios das correntes pedagóxicas construtivas e da aprendizaxe colaborativa, segundo os cales os coñecementos non se transmiten senón que se xeran e se adquiren a través da reflexión grupal. O modelo identifica a presenza de tres dimensións ou factores clave para o deseño dunha experiencia educativa efectiva no contexto da aprendizaxe en liña: a) presenza cognitiva, que se xera no proceso de indagación e consta de catro fases: detonación, exploración, integración e resolución; b) presenza social, definida como a capacidade dos participantes para proxectar ou conectarse social e emocionalmente; c) e a presenza docente, referida ao deseño, facilitación e dirección por parte do profesorado de procesos cognitivos e sociais co fin de conseguir que o alumnado obteña resultados de aprendizaxe significativos.

Bibliografía: 

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. 2000. "Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education". The Internet and Higher Education 2/2-3: 87-105.

González-Miy, D., Herrera Díaz, L. E., & Díaz Camacho, J. E. 2014. "El modelo de Comunidad de Indagación", en Esquivel Gámez, I. (ed.), Los Modelos Tecno-Educativos, revolucionando el aprendizaje del siglo XXI. Universidad Veracruzana: México, pp. 73-84.

Russell, V. & Murphy-Judy, K. 2020. Teaching Language Online: A Guide for Designing, Developing, and Delivering Online, Blended, and Flipped Language Courses. London: Routledge.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Comunidad de indagación
Inglés: 
Community of Inquiry
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/comunidade-indagacion-0, con data de acceso 21/06/2024).