Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Factores internos de aprendizaxe

Definición:

Factores de aprendizaxe que se opoñen a aqueles outros de carácter contextual ou situacional e que aglutinan variables de carácter afectivo e cognitivo que están relacionadas coas características individuais do aprendiz. Entre outros factores de carácter interno podemos destacar a intelixencia, o estilo cognitivo, o estilo de aprendizaxe, a personalidade, as estratexias de aprendizaxe, as actitudes, a motivación, etc. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Arnold, J. M. 1999. Affect in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press. (Traducción al español de Alejandro Valero. La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Madrid: Cambridge University Press, 2000).

Brown, H. D. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall. 3rd edition.

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Lightbown, P. Rand, J., Ranta, L. & Spada, N. 1993. How Languages Are Learned. Oxford: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Factores internos de aprendizaje
Inglés: 
Internal learning factors
Francés: 
Facteurs internes de l'apprentissage
Alemán: 
Interne Faktoren des Lernprozesses
Italiano: 
Fattori interni di apprendimento
Polaco: 
Wewnętrzne czynniki wpływające na uczenie się
Portugués: 
Fatores internos de aprendizagem
Ruso: 
Внутренние факторы влияющие на обучение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/factores-internos-aprendizaxe, con data de acceso 20/06/2024).