Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Factores externos de aprendizaxe

Definición:

Factores situacionais relacionados coa contorna ou contexto no que se leva a cabo o proceso de aprendizaxe. O condutismo outorga moita importancia aos factores externos, mentres que as teorías mentalistas céntranse máis nos factores internos.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, H. D. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall. 3rd edition.

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Lightbown, P. Rand, J., Ranta, L. & Spada, N. 1993. How Languages Are Learned. Oxford: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Factores externos de aprendizaje
Inglés: 
External learning factors
Francés: 
Facteurs externes de l'apprentissage
Alemán: 
Externe Faktoren des Lernprozesses
Italiano: 
Fattori esterni di apprendimento
Polaco: 
Zewnętrzne czynniki wypływające na uczenie się
Portugués: 
Fatores externos de aprendizagem
Ruso: 
Внешние факторы влияющие на обучение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/factores-externos-aprendizaxe, con data de acceso 19/05/2024).