Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Tarefa

Definición:

Termo empregado por primeira vez no ámbito da lingüística aplicada a principios dos anos 80 do século pasado nos estudos de adquisición de segundas linguas. Así mesmo, vense empregando desde esas mesmas datas no eido do deseño curricular.

Una tarefa é unha actividade que se realiza como resultado de ter entendida ou procesada unha determinada mensaxe; así, por exemplo, debuxar un mapa despois de escoitar unha descrición oral poderíase considerar unha tarefa sinxela. Na meirande parte dos casos o profesor proporciona unha serie de instrucións para que a tarefa se poida levar á práctica. En certo xeito, realizar unha tarefa significa solucionar un problema. Nunan (1989) define este concepto en termos similares aos anteriores, aínda que mantén que no estudo dunha segunda lingua o aprendiz se debe centrar no significado máis que na forma, e ademais insiste en que esta debe constituir un todo en si mesma, podéndose considerar como un acto comunicativo por si soa.

De acordo con Ribé e Vidal (1995), na organización e planificación dunha tarefa débense ter en conta os seguintes aspectos:

  1. obxectivo. Refírese a aquilo que se quere practicar, ben contidos estrictamente lingüísticos, culturais ou de control sobre a propia aprendizaxe.
  2. input ou aducto. Este pode vir introducido por unha lectura, un diálogo, un anuncio publicitario, un artigo xornalístico, unha cinta, unha canción, etc.
  3. actividade. Aquilo que o alumno ten que levar a cabo.
  4. papel do profesor. Este pode adoptar diversos roles (asesor, corrector, animador, proporcionador de información lingüística, etc.) dependendo da fase de desenvolvemento da tarefa e a súa tipoloxía.
  5. papel do alumno. Ao igual que no caso anterior, o papel do alumno variará en función da estrutura da tarefa e da fase do seu desenvolvemento. En ocasións adoptará un papel meramente pasivo para máis tarde poder converterse en executor, monitor ou avaliador.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Crookes, G. & Gass, S. 1993. Tasks and Language Learning: Integrating Theory and Practice. Clevedon: Multilingual Matters.

Estaire, S. & Zanón Gómez, J. 1990. “El diseño de unidades didácticas mediante tareas. Principios y desarrollo.” Comunicación, Lenguaje y Educación 7: 35-57.

Estaire, S. 1990. “La programación de unidades didácticas a través de tareas.” Cable 5: 28-39.

Nunan, D. 1989. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Nunan, D. 2004. Task-based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ribé Queralt, R. (con la colaboración de Celaya Villanueva, M. L., Ravera Carreño, M., Rodríguez, F., Tragant Mestres de la Torre, E. & Vidal Llorens, N.). 1997. Tramas creativas y aprendizaje de lenguas. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Ribé Queralt, R. & Vidal Llorens, N. 1995. Enseñanza de la lengua extranjera en la Educación Secundaria: Agenda práctica para aprender y enseñar una lengua extranjera en la ESO. Madrid: Alhambra Longman.

Willis, J. 1996. A Framework for Task-Based Learning. London: Longman.

Zanón Gómez, J. 1993. Claves para la Enseñanza de la Lengua Extranjera (Segundo Ciclo de Primaria). Madrid: MEC.

Zanón Gómez, J. 1999. La enseñanza del español mediante tareas. Madrid: Edinumen.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Tarea
Inglés: 
Task
Francés: 
Tâche
Alemán: 
Aufgabe
Italiano: 
Compito
Portugués: 
Tarefa
Ruso: 
Задача/ задание
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/tarefa, con data de acceso 20/07/2024).