Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Programa por tarefas

Definición:

programa de ensino de linguas no que o principio que organiza o proceso de ensino non é tanto a presentación e práctica da lingua, como a especificación daquelas actividades e tarefas que han de facer que o alumno traballe utilizando a lingua. Deste xeito alumno ha de prestar máis atención a realizar a tarefa que ás formas lingüísticas utilizadas na súa resolución. Asúmese que a natureza específica da tarefa e o contido no que se basea teñen pouca importancia fronte ao feito de que o alumno estea ocupado productivamente cunha tarefa relacionada coa comunicación na vida real; desta forma estará adquirindo a lingua meta.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Estaire, S. & Zanón Gómez, J. 1990. “El diseño de unidades didácticas mediante tareas. Principios y desarrollo.” Comunicación, Lenguaje y Educación 7: 35-57.

Nunan, D. 1988. The Learner-Centred Curriculum. Cambridge: Cambridge University Press.

Ribé Queralt, R. (con la colaboración de Celaya Villanueva, M. L., Ravera Carreño, M., Rodríguez, F., Tragant Mestres de la Torre, E. & Vidal Llorens, N.). 1997. Tramas creativas y aprendizaje de lenguas. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Ribé Queralt, R. & Vidal Llorens, N. 1995. Enseñanza de la lengua extranjera en la Educación Secundaria: Agenda práctica para aprender y enseñar una lengua extranjera en la ESO. Madrid: Alhambra Longman.

Willis, J. 1996. A Framework for Task-Based Learning. London: Longman.

Zanón Gómez, J. 1999. La enseñanza del español mediante tareas. Madrid: Edinumen.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Programa por tareas
Inglés: 
Task syllabus
Francés: 
Programme par tâches
Alemán: 
Aufgabenorientierter Lehrplan
Italiano: 
Sillabo basato sui compiti
Portugués: 
Programa baseado em tarefas
Ruso: 
Программа основанная задании
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/programa-tarefas, con data de acceso 18/04/2024).