Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

EEES

Definición:

Abreviatura do galego para “Espazo europeo de educación superior”.

A noción do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) xorde da Declaración de Boloña, asinada en 1999 polos ministros de Educación de 29 países europeos. O obxectivo de devandito Espazo Europeo é a implantación dun sistema educativo de calidade que fomente a adquisición de coñecementos, capacidades e destrezas por parte do alumnado e que facilite a súa mobilidade ao utilizar un sistema de créditos común. O EEES supón, entre outros, dous cambios fundamentais para o sistema educativo universitario no noso país. En primeiro lugar, unha nova estruturación dos planos de estudo en dous niveis e tres ciclos: Grao (primeiro ciclo) e Posgrao, á súa vez dividido en Máster (segundo ciclo) e Doutoramento (terceiro ciclo); en segundo lugar, a adopción dun sistema de acumulación e transferencia de créditos común para todo o espazo europeo, o ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Unha vez transcurrido o periodo de transición cara á converxencia europea, prevista para o 2010, no sistema universitario español levouse a cabo a reforma do mapa de titulacións e a reestruturación dos plans de estudo, e procedeuse á implantación do novo sistema de créditos.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

De Miguel Díaz, M. (dir.) 2004. Adaptación de los Planes de Estudio al proceso de Convergencia Europea. Madrid: Dirección General de Universidades, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
EEES (Espacio Europeo de Educación Superior)
Inglés: 
EHEA (European Higher Education Area)
Ruso: 
Европейское пространство высшего образования
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/eees, con data de acceso 19/05/2024).