Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Estatística inferencial

Definición:

Tamén chamada estatística indutiva, inferencia estatística ou teoría de mostras.

Abrangue un conxunto de procedementos estatísticos que se utilizan para facer xeneralizacións sobre unha poboación a partir dos datos obtidos dunha mostra. Baséase no cálculo de probabilidades, e a súa importancia reside no feito de que ao investigador lle interesa ir máis aló da descrición dos datos que posúe e pescudar con que grao de fiabilidade pode extrapolar as súas conclusións para aplicalas a outras mostras ou á poboación total. As diferenzas observadas e observables entre conxuntos de datos poden conducir á elaboración e validación de hipóteses, que constitúen así mesmo unha parte importante da estatística inferencial. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Woods, A., Fletcher, P. & Hughes, A. 1986. Statistics in Language Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Estadística inferencial
Inglés: 
Inferential statistics
Francés: 
Statistique inférentielle
Alemán: 
Inferenz-Statistik
Italiano: 
Statistica deduttiva
Polaco: 
Statystyka inferencyjna
Portugués: 
Estatística inferencial
Ruso: 
Статистический вывод
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/estatistica-inferencial, con data de acceso 23/04/2024).