Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Estatística descritiva

Definición:

Conxunto de procedementos ou ferramentas empregados para describir, organizar e resumir as características xerais máis salientables dun conxunto de datos. Basicamente consisten na realización de diversos tipos de representacións gráficas ou o cálculo de diversos valores indicativos de tendencia central (como a media ou a mediana), dispersión (como a desviación típica) ou porcentaxes

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Lowie, W. & Seton, B. 2013. Essential Statistics for Applied Linguistics. London: Palgrave.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Estadística descriptiva
Inglés: 
Descriptive statistics
Francés: 
Statistique descriptive
Alemán: 
Deskriptive Statistik
Italiano: 
Statistica descrittiva
Polaco: 
Statystyka deskryptywna/opisowa
Portugués: 
Estatística descritiva
Ruso: 
Описательная статистика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/estatistica-descritiva, con data de acceso 18/05/2024).