Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Erro de desenvolvemento

Definición:

Tamén se coñece como erro evolutivo.

Son aqueles erros que non mostran a influencia da lingua materna, senón que se poden atopar no proceso de adquisición da L2. En realidade son o resultado de estratexias de comunicación, tales como as sobrexeneralizacións e as simplificacións, que mostran a fase de desenvolvemento da aprendizaxe (⇒ sobrexeneralización). Son erros como os que cometería un estudante de inglés como segunda lingua se, en lugar de utilizar as formas verbais de pasado irregular did ou swam, utilizase *doed e *swimmed, seguindo a norma xeral que di que para formar o pasado dun verbo en inglés débese engadir o sufixo -ed á base do verbo; tamén casos como a omisión da -s nos verbos do inglés como marca da 3ª persoa singular, como *He like me, no canto de He likes me. ⇒ tamén hipótese da construción creativa.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Corder, S. P. 1967. “The Significance of Learners’ Errors.” International Review of Applied Linguistics 5: 161-169.

Corder, S. P. 1974. “Error Analysis”, in Allen, J. P. B. & Corder, S. P. (eds.). The Edinburgh Course in Applied Linguistics. Vol. 3. London: Oxford University Press.

Dulay, H. & Burt, M. 1974. “You can’t Learn without Goofing”, in Richards, J. C. (ed.). Error Analysis. London: Longman, pp. 95-123.

Fernández López, M. S. 1997. Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje del español como lengua extranjera. Madrid: Edelsa.

Richards, J. C. 1971. “A Non-Contrastive Approach to Error Analysis”. English Language Teaching Journal 25/3: 204-219.

Vázquez, G. 1991. Análisis de errores y aprendizaje de español/lengua extranjera. Frankfurt: Peter Lang.

Correspondencia noutros idiomas
Galego: 
Erro de desenvolvemento
Inglés: 
Developmental error
Francés: 
Erreur de développement
Alemán: 
Entwicklungsfehler
Italiano: 
Errore di sviluppo
Polaco: 
Błąd rozwojowy
Portugués: 
Erro de desenvolvimento
Entrada anterior / seguinte:

Cómo citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/erro-desenvolvemento, con data de acceso 15/06/2021).