Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Erro de desenvolvemento

Definición:

Tamén se coñece como erro evolutivo.

Son aqueles erros que non mostran a influencia da lingua materna, senón que se poden atopar no proceso de adquisición da L2. En realidade son o resultado de estratexias de comunicación, tales como as sobrexeneralizacións e as simplificacións, que mostran a fase de desenvolvemento da aprendizaxe. Son erros como os que cometería un estudante de inglés como segunda lingua se, en lugar de utilizar as formas verbais de pasado irregular did ou swam, utilizase *doed e *swimmed, seguindo a norma xeral que di que para formar o pasado dun verbo en inglés débese engadir o sufixo -ed á base do verbo; tamén casos como a omisión da -s nos verbos do inglés como marca da 3ª persoa singular, como *He like me, no canto de He likes me.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Corder, S. P. 1967. “The Significance of Learners’ Errors.” International Review of Applied Linguistics 5: 161-169.

Corder, S. P. 1974. “Error Analysis”, in Allen, J. P. B. & Corder, S. P. (eds.). The Edinburgh Course in Applied Linguistics. Vol. 3. London: Oxford University Press.

Dulay, H. & Burt, M. 1974. “You can’t Learn without Goofing”, in Richards, J. C. (ed.). Error Analysis. London: Longman, pp. 95-123.

Fernández López, M. S. 1997. Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje del español como lengua extranjera. Madrid: Edelsa.

Richards, J. C. 1971. “A Non-Contrastive Approach to Error Analysis”. English Language Teaching Journal 25/3: 204-219.

Vázquez, G. 1991. Análisis de errores y aprendizaje de español/lengua extranjera. Frankfurt: Peter Lang.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Error de desarrollo
Inglés: 
Developmental error
Francés: 
Erreur de développement
Alemán: 
Entwicklungsfehler
Italiano: 
Errore di sviluppo
Polaco: 
Błąd rozwojowy
Portugués: 
Erro de desenvolvimento
Ruso: 
Ошибка в развитии
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/erro-desenvolvemento, con data de acceso 27/05/2024).