Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Escala de actitudes

Definición:

Instrumento para medir a predisposición dun individuo a reaccionar dun modo determinado ante persoas, obxectos ou situacións concretas. A máis frecuente é a tipo Likert, en cuxa aplicación se lle pide a un suxeito que indique o seu acordo ou desacordo cunha serie de proposicións relacionadas coas actitudes que se queren medir. Por exemplo, ante afirmacións como “o inglés é a lingua do futuro”, “o francés é a lingua da diplomacia”, “o alemán é a lingua da tecnoloxía”, “o italiano é a lingua da arte”, o suxeito ha de indicar a súa opinión en función da seguinte escala:

  1. En total desacordo
  2. En desacordo
  3. Neutro
  4. De acordo
  5. Totalmente de acordo.

As escalas de actitudes empregáronse con frecuencia para estudar a motivación na aprendizaxe dunha segunda lingua

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Fasold, R. 1984. The Sociolinguistics of Society. Oxford: Blackwell.

Gardner, R. C. & Lambert, W. 1972. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, Mass.: Newbury House.

Gardner, R. C. 1985. Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation. London; Baltimore, Md.: Edward Arnold.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Escala de actitudes
Inglés: 
Attitude scale
Francés: 
Échelle d'attitudes
Alemán: 
Einstellungs-Skala
Italiano: 
Scala di atteggiamento
Polaco: 
Skala nastawienia
Portugués: 
Escala de atitudes
Ruso: 
Шкала отношения
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/escala-actitudes, con data de acceso 14/06/2024).