Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Escala analítica

Definición:

Trátase dun tipo de escala de valoración na que a actuación dun candidato nunha proba, por exemplo, de redacción, se analiza de acordo con distintos compoñentes: organización, gramática, vocabulario, ortografía, etc. Á vez, danse descricións de cada compoñente por separado a distintos niveis. Nunha corrección deste tipo, o candidato pode recibir unha puntuación máis alta nun compoñente da súa actuación que noutros, polo que a miúdo a institución que dirixe a proba debe decidir as diferentes puntuacións e como se haberán de combinar para chegar a unha cualificación final. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. (También existe una traducción al español en la misma editorial publicada en Madrid, 1998).

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Escala analítica
Inglés: 
Analytic scale
Francés: 
Échelle analytique
Alemán: 
Analytische Skala
Italiano: 
Scala analitica
Polaco: 
Skala analityczna
Portugués: 
Escala analítica
Ruso: 
Аналитическая шкала
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/escala-analitica, con data de acceso 27/05/2024).