Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Test de pares falsos

Definición:

Denominado tamén “de falsos emparellamentos” ou matched guise, en inglés.

técnica proposta por Lambert para o estudo das actitudes lingüísticas e da reacción subxectiva dos individuos fronte a determinadas variedades lingüísticas e aos seus falantes. Consiste na utilización de gravacións nas que se le un mesmo texto empregando variedades lingüísticas diferentes, ou varios dos dialectos ou acentos estudados. Estes textos gravados, convenientemente mesturados, preséntanse como estímulos a un grupo de suxeitos coa instrución de que puntúen aos falantes que escoitan empregando unha serie de escalas bipolares do tipo intelixente-pouco intelixente, amable-pouco amable, etc. O feito de que varias das mostras de voz correspondan á mesma persoa, circunstancia que os suxeitos do experimento ignoran, permite atribuír as súas valoracións ás variedades empregadas en cada caso, e non á cualidade da voz.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Fasold, R. 1984. The Sociolinguistics of Society. Oxford: Blackwell.

Gómez Molina, J. R. 1998. Actitudes lingüísticas en una comunidad bilingüe y multilectal. Área metropolitana de Valencia. Anejo XXVIII de Cuadernos de Filología. Valencia: Universidad de Valencia.

Holmes, J. & Hazen, K. (eds.) 2013. Researc Methods in Sociolinguistics. A Practical Guide. Oxford: Wiley-Blackwell.

Lambert, W. 1972. Bilingual Education of Children: The St. Lambert Experiment. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers.

Moreno Fernández, F. 1990. Estudios sobre variación lingüística. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.

Moreno Fernández, F. 1994. “Aportes de la sociolingüística a la enseñanza de lenguas”. REALE 1: 107-135.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Test de pares falsos
Inglés: 
Matched guise technique
Francés: 
Test des fausses paires
Alemán: 
Matched-Guise-Technik
Italiano: 
Tecnica di accoppiamento di simili
Portugués: 
Técnica de falsa aparência
Ruso: 
Подобранный личина-тест
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/test-pares-falsos, con data de acceso 17/04/2024).