Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Estudo global

Definición:

método cognitivo no que o alumnado trata de memorizar o que aprende como un todo, por exemplo, oracións enteiras nunha lingua estranxeira. Cando un estudante recorda algo dividíndoo en partes, o método que segue coñécese como método analítico ou estudo de partes. Deste xeito, o estudante pode dividir unha oración en palabras, memorizalas e logo combinalas de novo para facer outras oracións. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Miller, G. A. 1962. Psychology: The Science of Mental Life. Harmondsworth: Penguin.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Estudio global
Inglés: 
Global learning
Francés: 
Étude globale
Alemán: 
Globales Lernen
Italiano: 
Approccio globale
Polaco: 
Nauka globalna
Portugués: 
Aprendizagem global
Ruso: 
Глобальное образование
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/estudo-global, con data de acceso 21/05/2024).