Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Estudo de casos

Definición:

método de investigación primaria que consiste nun seguimento intensivo dun individuo ou grupo para estudar algún aspecto da súa actividade ou do seu comportamento; por exemplo, o desenvolvemento das competencias lingüísticas na L2 dun neno durante un curso escolar. Os estudos deste tipo poden centrarse nun suxeito (un estudante), un grupo (unha clase) ou ata nun programa de ensino, pero ha de tratarse sempre dunha entidade concreta, e non, por exemplo, dun problema ou dunha relación. Un estudo de casos pode ser individual ou colectivo (este último estudaría varios casos dentro dun mesmo proxecto); tamén pode ser intrínseco (se o interese primordial radica no propio caso) ou instrumental (se o estudo do caso é simplemente un medio para comprender outro fenómeno). Trátase normalmente de estudos de tipo cualitativo e lonxitudinal (compárese con método transversal), é dicir, que seguen a evolución do individuo ou do grupo no relativo a un aspecto do seu desenvolvemento durante un certo período de tempo. Algúns estudos de casos limítanse á observación e recompilación de datos, mentres que outros son intervencionistas, xa que observan á vez que instrúen ao suxeito ou ao grupo. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Duff, P. A. 2007. Case Study Research in Applied Linguistics. New York /London: Lawrence Erlbaum Associates.

Lowie, W. & Seton, B. 2013. Essential Statistics for Applied Linguistics. London: Palgrave.

Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Patton, M. Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2nd edition.

Stake, R. E. 1995. The Art of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Yin, R. K. 1994. Case Study Research: Design and Methods. Applied Social Research Methods Series, vol. 5. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Estudio de casos
Inglés: 
Case study
Francés: 
Étude de cas
Alemán: 
Fallstudie
Italiano: 
Studio della casistica
Polaco: 
Studium przypadku
Portugués: 
Estudo de caso
Ruso: 
Тематическое исследование
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/estudo-casos, con data de acceso 21/05/2024).