Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Observación participante

Definición:

Procedemento utilizado en distintos tipos de investigación, entre eles a investigación lingüística. Consiste en que o investigador ou observador toma parte activa na situación que está estudando co fin de recoller datos para a súa posterior análise. Adóitase afirmar que o observador que ao mesmo tempo participa é capaz de comprender a situación de modo máis completo que o observador que simplemente a contempla desde fóra. Este tipo de observación contrasta coa observación chamada non participante, na que o observador se mantén totalmente á marxe de todo o proceso. Un tipo de observación participante é a que ten lugar nos estudos de casos intervencionistas, por exemplo, cando se desexa investigar os progresos que realiza durante un ano un adulto galegoparlante no seu dominio do francés, e o investigador actúa á vez como observador e instrutor do suxeito. A observación participante consta de tres fases: observación descritiva, observación focalizada e observación selectiva

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Bogdan, R. C. & Bicklen, S. K. 1992. Qualitative Research for Education. An Introduction to Theory and Models. Boston: Allyn and Bacon. 2nd edition.

Larsen-Freeman, D. & Long, M. 1991. An Introduction to Second Language Acquisition Research. London; New York: Longman.

Patton, M. Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2nd edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Observación participante
Inglés: 
Participant observation
Francés: 
Observation participante
Alemán: 
Teilnehmende Beobachtung
Italiano: 
Osservazione del partecipante
Polaco: 
Obserwacja uczestnicząca
Portugués: 
Observação participante
Ruso: 
Включенное наблюдение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/observacion-participante, con data de acceso 17/04/2024).