Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Observación descritiva

Definición:

Primeira fase do proceso de observación participante na que se fai unha observación xeral de toda a situación e de todos os participantes.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Bogdan, R. C. & Bicklen, S. K. 1992. Qualitative Research for Education. An Introduction to Theory and Models. Boston: Allyn and Bacon. 2nd edition.

Patton, M. Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2nd edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Observación descriptiva
Inglés: 
Descriptive observation
Francés: 
Observation descriptive
Alemán: 
Deskriptive Beobachtung
Italiano: 
Osservazione descrittiva
Polaco: 
Obserwacja opisowa
Portugués: 
Observação descritiva
Ruso: 
Описательное наблюдение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/observacion-descritiva, con data de acceso 20/07/2024).