Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Observación focalizada

Definición:

Segunda fase do proceso de observación participante, centrada en aspectos concretos de acordo cos obxectivos da investigación.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Bogdan, R. C. & Bicklen, S. K. 1992. Qualitative Research for Education. An Introduction to Theory and Models. Boston: Allyn and Bacon. 2nd edition.

Chaudron, C. 1988. Second Language Classrooms. Research on Teaching and Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Patton, M. Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2nd edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Observación focalizada
Inglés: 
Focused observation
Francés: 
Observation focalisée
Alemán: 
Fokussierte Beobachtung
Italiano: 
Osservazione focalizzata
Polaco: 
Obserwacja szczegółowa
Portugués: 
Observação focalizada
Ruso: 
Целенаправленное наблюдение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/observacion-focalizada, con data de acceso 20/06/2024).