Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Escolas Europeas

Definición:

Centros educativos creados polos gobernos dos Estados membros da Unión Europea co obxectivo de ofrecer unha educación multicultural e multilingüe. As devantidas escolas destínanse prioritariamente a fillos de funcionarios das institucións europeas. Xurídicamente considéranse centros de ensino público nos seus respectivos países. Ofrecen ensinanzas de educación infantil, primaria e secundaria, e o alumnado recibe parte da súa instrución na súa lingua materna e parte noutra lingua maioritaria da Unión, podendo escoller entre inglés, francés ou alemán. O alumnado divídese así en seccións lingüísticas, e ao rematar a educación secundaria obtén o Título de Bacharelato Europeo, que se considera equivalente aos títulos y probas nacionais oficiais dos Estados membros da Unión Europea. Ver tamén Educación Secundaria Post-Obrigatoria (ESPO)

Bibliografía: 

Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994, BOE 110, 06/05/2004

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Escuelas Europeas
Inglés: 
European Schools
Portugués: 
Escolas Europeias
Ruso: 
Европейские школы
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/escolas-europeas, con data de acceso 24/07/2024).