Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Estratexia de evasión

Definición:

Tamén estratexia de elisión.

Mecanismo mediante o cal o aprendiz elude aspectos lingüísticos que lle resultan difíciles na segunda lingua. Así, en lugar de utilizar a oración El é o home que pintou a parede diría El é un home. El pintou a parede. Neste caso o aspecto lingüístico evitado é a cláusula de relativo.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Faerch, C. & Kasper, G. (eds.) 1983. Strategies in Interlanguage Communication. London: Longman.

Schachter, J. 1974. “An Error in Error Analysis”. Language learning 24: 205-214. (Versión española en Liceras, J. M., 1992, pp. 196-205).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Estrategia de evasión
Inglés: 
Avoidance strategy
Francés: 
Stratégie de contournement
Alemán: 
Vermeidungsstrategie
Italiano: 
Strategia di evasione
Polaco: 
Strategia unikania
Portugués: 
Estratégia de evitação
Ruso: 
Стратегия избегания
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/estratexia-evasion, con data de acceso 14/06/2024).