Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Estudante con dominio limitado do alemán / español / francés / galego / inglés / italiano

Definición:

Termo utilizado para describir a un estudante pertencente a unha minoría nun contexto anglo- / franco- / galego- / hispano- / italo- / xermanoparlante, cuxo dominio do alemán / español / francés / galego / inglés / italiano non chega ao nivel do dos falantes nativos. Neste caso é necesario levar a cabo un ensino especializado da lingua correspondente co fin de preparar a devandito estudante para que poida acceder a un programa de estudos ordinario.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Strevens, P. 1980. Teaching English as an International Language: From Practice to Principle. Oxford: Pergamon Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Estudiante con dominio limitado del alemán/español/francés/gallego/inglés/italiano
Inglés: 
Limited German/Spanish/French/Galician/English/Italian Proficient
Francés: 
Étudiant avec une maîtrise limitée de l'allemande/espagnol/français/galicien/anglais/italien
Alemán: 
Lernende mit beschränkten Deutsch-/Spanisch-/Französisch-/Galicisch-/Italienisch-Kenntnissen
Italiano: 
Studente con domini limitato de: tedesco/spagnolo/francese/galiziano/inglese/italiano
Polaco: 
Uczeń/Student z ograniczoną znajomością języka hiszpańskiego/angielsiego/francuskiego/niemieckiego/włoskiego
Portugués: 
Aluno com proficiência limitada em alemão / espanhol / francês /galego / inglês / italiano
Ruso: 
Ограниченное знание немецкого / испанского / французского / галисийского / английского / итальянского языка
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/estudante-dominio-limitado-aleman-espanol-frances-galego-ingles-italiano, con data de acceso 24/07/2024).