Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Ensino en equipo

Definición:

Ensino dun número de clases e grupos de forma simultánea por un colectivo de profesores constituídos nun equipo. Este tipo de ensino require xeralmente unha coidadosa planificación, así como unha boa cantidade de reunións por parte dos docentes implicados para a toma de acordos e decisións sobre criterios de avaliación, metodoloxía e materiais didácticos a empregar. En moitas ocasións os diversos membros do equipo divídense o traballo dedicándose cada un deles a aquelas actividades nas que están máis especializados. Os resultados que se obteñen son xeralmente moi positivos e este tipo de ensino a miúdo conleva un desenvolvemento profesional do profesorado participante no mesmo. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Adams, A. 1970. Team Teaching and the Teaching of English. Oxford: Pergamon.

Buckley, F. J. 1999. Team Teaching: What, Why and How? Thousand Oaks. London: Sage.

English Teaching Information Centre. 1989. Team Teaching in ESP. London: British Council & ETIC.

Shaplin, J. & Olds, H. 1964. Team Teaching. New York: Harper and Row.

Warwick, D. 1971. Team Teaching. London: University of London Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Enseñanza en equipo
Inglés: 
Team teaching
Francés: 
Enseignement en équipe
Alemán: 
Team Teaching
Italiano: 
Insegnamento in colaborazione
Polaco: 
Nauczanie zespołowe
Portugués: 
Codocência
Ruso: 
Обучение в группе (команде)
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/ensino-equipo, con data de acceso 21/06/2024).