Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z
Amosando 100 de 1471 entradas

G

H

Hemisferio dereito => Cerebro
Hemisferio esquerdo => Cerebro
Hipótese da información de entrada => Hipótese do aducto
Hipótese de múltiples períodos críticos => Hipótese do período crítico
Hipótese nula => Hipótese

I

IFE
IL
ILG
Índice de discriminación => Discriminación de preguntas
Índice de facilidade => Facilidade da pregunta
Individualización => Personalización
Indución => Aprendizaxe dedutiva
Input comprensible => Aducto comprensible
Instrución implícita => Instrución explícita
Interferencia => Transferencia
Investigación cuantitativa => Investigación cualitativa
IPA
IQ

K

Khi cuadrado => Chi cadrado

L

LAD