Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z
Amosando 100 de 1406 entradas

I

IFE
IL
ILG
Índice de discriminación => Discriminación de preguntas
Índice de facilidade => Facilidade da pregunta
Individualización => Personalización
Indución => Aprendizaxe dedutiva
Input comprensible => Aducto comprensible
Instrución implícita => Instrución explícita
Interferencia => Transferencia
Investigación cuantitativa => Investigación cualitativa
IPA
IQ

K

Khi cuadrado => Chi cadrado

L

LAD
LE
Lectura como eixo transversal do currículo => Técnica SQ3R
Lectura extensiva => Lectura intensiva
Lectura subvocal => Lectura sublabial
Lectura superficial => Escaneado
Lei de Reforma Universitaria => LRU
Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo => LOXSE
Lei Orgánica Reguladora do Dereito á Educación => LODE
LFE
Lingua base => Lingua matriz
Lingua de chegada => Lingua meta