Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Hipótese da idade óptima

Definición:

hipótese que defende a existencia dunha idade óptima para a aprendizaxe da segunda lingua. De acordo con ela, dos 4 aos 10 anos a adquisición da lingua ten lugar de forma natural, xa que o cerebro posúe maior plasticidade e é cando se desenvolve a capacidade necesaria para adquirir a fala. Lenneberg (1967) afirma que a capacidade de adquisición da linguaxe vai parella á madurez do ser humano e co grao único de lateralidade de funcións. A limitación temporal da adquisición da linguaxe vén marcada por dous factores: a inmadurez cerebral e o fin dun estado de plasticidade organizativa que está relacionada coa lateralidade de funcións. Esta hipótese foi posta en dúbida anos máis tarde por considerarse que a lateralidade se completa antes dos 5 anos e pode corresponder á adquisición da L1 e non ser unha barreira para a aprendizaxe da L2 nos adolescentes e adultos. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Eubank, L. 1991. Point / Counter Point: Universal Grammar en the Second Language. Amsterdam: John Benjamins.

Eubank, L.; Selinker, L. & Sharwood Smith, M. (eds.) 1995. The Current State of Interlanguage. Amsterdam: John Benjamins.

Felix, S. 1987. Cognition and Growth. Dordrecht: Foris.

Lenneberg, E. 1967. Biological Foundations of Language. New York: Wiley and Sons.

Penfield, W. & Roberts, L. 1959. Speech and Brain Mechanisms. New York: Atheneum Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Hipótesis de la edad óptima
Inglés: 
Optimum age hypothesis
Francés: 
Hypothèse de l'âge optimal
Alemán: 
Hypothese des optimalen Alters
Italiano: 
Ipotesi dell'età ottimale
Polaco: 
Hipoteza optymalnego wieku
Portugués: 
Hipótese da idade ótima
Ruso: 
Гипотеза оптимального возраста
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/hipotese-idade-optima, con data de acceso 14/06/2024).