Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Interculturalidade

Definición:

Este concepto aparece mencionado en repetidas ocasións no Marco Europeo Común de Referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación, publicado polo Consello de Europa en 2001. Deféndese a idea de que o cidadán europeo debe chegar a ser plurilingüe, desenvolvendo unha capacidade de interculturalidade, é dicir, coñecemento, conciencia e comprensión tanto da súa propia cultura como das normas e valores culturais da comunidade de falantes da lingua meta. Deste xeito as distintas culturas contrástanse, obsérvanse e estúdanse en perspectiva. O individuo, consecuentemente, aprende a superar posibles malentendidos interculturais e situacións difíciles. Por outra banda, a potenciación de valores interculturais serve tamén para desterrar e loitar contra os estereotipos que na meirande parte dos casos non obedecen a unha causa xustificada. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Interculturalidad
Inglés: 
Interculturality
Francés: 
Interculturalité
Alemán: 
Interkulturalität
Italiano: 
Interculturalità
Polaco: 
Interkulturowość
Portugués: 
Interculturalidade
Ruso: 
Межкультурность
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/interculturalidade, con data de acceso 20/06/2024).