Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Diversidade lingüística

Definición:

Constitúe un dos obxectivos principais do Consello de Europa (2001) no Marco Europeo Común de Referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación. A diversidade lingüística ou a aprendizaxe de varias linguas non se entende como unha mera suma de coñecementos de distintos sistemas lingüísticos que van ocupando compartimentos estancos dentro do saber dunha persoa, senón como a adquisición dunha competencia plurilingüe e cultural de carácter global que abarca todas as linguas que o individuo coñece. Este obxectivo ten tres implicacións directas e importantes desde o punto de vista curricular:

  1. o currículo escolar debe dar cabida a distintas linguas, facilitando aos aprendices o desenvolvemento dunha gran variedade de destrezas lingüísticas;
  2. débese examinar o papel de cada unha das linguas dentro do currículo, xa que non responderán todas elas ás mesmas necesidades e motivacións dos alumnos;
  3. o sistema educativo debe favorecer a transferencia de destrezas lingüísticas dunha lingua a outra, estudando de forma individual os obxectivos e a progresión de cada unha das linguas presentes no sistema.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Diversificación lingüística
Inglés: 
Linguistic diversification
Francés: 
Diversification linguistique
Alemán: 
Sprachenvielfalt
Italiano: 
Diversificazione linguistica
Polaco: 
Dywersyfikacja językowa
Portugués: 
Diversificação linguística
Ruso: 
Языковая диверсификация
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/diversidade-linguistica, con data de acceso 15/07/2024).