Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Hipótese da competencia única

Definición:

Teoría da adquisición das linguas que propugna a existencia dun único constructo responsable da capacidade lingüística. De acordo con esta proposta, o desenvolvemento das destrezas nun determinado dominio lingüístico transfírese de forma automática aos outros dominios. Disto despréndese ademais que a persoa que aprende unha lingua posúe unha competencia innata que pode ser medida e avaliada por medio dun único exame. A esta hipótese opónselle a hipótese da competencia divisible, que postula a existencia de diferentes graos de dominio por parte do alumno en distintas destrezas da lingua.

Bibliografía: 

Oller, J. 1979. Language Tests at School. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Hipótesis de la competencia única
Inglés: 
Unitary-competence hypothesis
Francés: 
Hypothèse de la compétence unique
Alemán: 
Hypothese der Eindemensionalität der Sprachfähigkeit
Italiano: 
Ipotesi della competenza unica
Portugués: 
Hipótese da competência única
Ruso: 
Гипотеза единой компетенции
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/hipotese-competencia-unica, con data de acceso 13/07/2024).