Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Informe Coleman

Definición:

Estudo iniciado en 1923 sobre a situación do ensino de linguas estranxeiras en escolas e universidades norteamericanas. O aspecto máis destacado deste informe é a súa reticencia ao emprego do método directo para o ensino de idiomas, posto que, tras unha análise pormenorizada de recursos e necesidades educativas, concluía que o desenvolvemento das destrezas de expresión e comprensión oral era un obxectivo pouco práctico, dada a escaseza de tempo, a competencia limitada do profesorado e a pouca aplicabilidade real para os alumnos. No seu lugar, este estudo propuña como obxectivo prioritario o desenvolvemento das capacidades de comprensión escrita a través de textos sinxelos que, precedidos de listas de vocabulario, introducisen as estruturas gramaticais. O informe Coleman propiciou un período de auxe do denominado “método da lectura” que se estendeu entre 1920 e 1940. Seguindo as directrices do informe, durante ese período a meirande parte dos programas de linguas estranxeiras en Estados Unidos incidiron no ensino da comprensión de textos.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Coleman, A. 1929. The Teaching of Modern Foreign Languages in the United States. New York: Macmillan.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Informe Coleman
Inglés: 
Coleman report
Francés: 
Rapport Coleman
Alemán: 
Coleman-Bericht
Italiano: 
Resoconto Coleman
Polaco: 
Raport Colemana
Portugués: 
Relatório Coleman
Ruso: 
Отчет Коулмана
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/informe-coleman, con data de acceso 27/05/2024).