Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Informe verbal

Definición:

En investigación, procedemento utilizado para recoller datos acerca dos procesos implicados no desenvolvemento dunha tarefa. O informe verbal comprende a descrición oral por parte do individuo dos procesos que está empregando para completala. Trátase de solicitar información sobre os aspectos cognitivos e lingüísticos implicados en distintos tipos de tarefas. Por exemplo, para pescudar o que unha persoa fai mentalmente cando resume un texto, pódeselle pedir que faga ese resumo por escrito e que ao mesmo tempo describa as decisións que vai tomando e os criterios polos que se guía mentres completa a actividade. Nos estudos sobre a aprendizaxe de segundas linguas empréganse diversas técnicas de informe verbal. Entre elas podemos destacar o procedemento de pensamento en voz alta, que consiste en que a persoa narra o que ocorre mentres realiza a tarefa.

O individuo que realiza o informe verbal pode reflexionar sobre os tipos de decisións que toma e sobre as estratexias que utiliza cando leva a cabo a tarefa, e describilas mentres estas teñen lugar. Este tipo de reflexión chámase introspección. Tamén pode reflexionar sobre como se desenvolveu a tarefa unha vez que esta finalizou, o cal require a dedución por parte do individuo dos seus propios procesos ou estratexias mentais a partir do que lembre do proceso mental específico que se está estudando. Este tipo de reflexión coñécese como retrospección

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Johnson, K. & Johnson, H. 1998. Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics. Oxford: Blackwell.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Informe verbal
Inglés: 
Verbal reporting
Francés: 
Rapport verbal
Alemán: 
Mündlicher Bericht
Italiano: 
Resoconto verbale
Polaco: 
Raport werbalny
Portugués: 
Relatório verbal
Ruso: 
Устный доклад
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/informe-verbal, con data de acceso 21/06/2024).