Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Hipótese innatista

Definición:

Esta hipótese afirma que os seres humanos nacemos cunha predisposición innata para adquirir a linguaxe. Na investigación lingüística a hipótese innatista é defendida polos enfoques mentalistas propostos fundamentalmente pola gramática xenerativa. ⇒ innatismo.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Chomsky, N. 1968. Language and Mind. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Hipótesis innatista
Inglés: 
Innatist hypothesis
Francés: 
Hypothèse innéiste
Alemán: 
Nativistische Hypothese
Italiano: 
Ipotesi innatista
Portugués: 
Hipótese inatista
Ruso: 
Гипотеза иннатизма
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/hipotese-innatista, con data de acceso 22/05/2024).